Tất cả vì trẻ thơ

Địa chỉ: Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413743932

Tiết mục múa " Thoáng xuân quan họ" chào mừng năm học mới của các cô giáo trường mầm non Đông Ngàn 1