Tất cả vì trẻ thơ

Địa chỉ: Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413743932
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đông Ngàn 1

Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
02413743932
c0dongngan1ts@bacninh.edu.vn