Tất cả vì trẻ thơ

Địa chỉ: Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413743932
Thông tin chi tiết:
Lý Thúy Hường
Hiệu phó Lý Thúy Hường
Ngày tháng năm sinh 27/06/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 0363194976
Email lythuyhuong2015@gmail.com
Mạng xã hội