Tất cả vì trẻ thơ

Địa chỉ: Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413743932
Thông tin chi tiết:
Chu Thị Hồng Châu
Hiệu trưởng Chu Thị Hồng Châu
Ngày tháng năm sinh 20/06/1967
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Phường Đông Ngàn - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 0986618134
Email c0dongngan1ts@bacninh.edu.vn
Mạng xã hội