Tất cả vì trẻ thơ

Địa chỉ: Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413743932
 • Lý Thúy Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0363194976
  • Email:
   lythuyhuong2015@gmail.com
 • Chu Thị Hồng Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986618134
  • Email:
   c0dongngan1ts@bacninh.edu.vn